Category Archives for "Måleri"

Måleri

Att lyckas med måleri

Vid första anblicken kan man tycka att måleri är en enkel uppgift. Man kan inte ha mer fel. Att måla är ett hantverk utan dess like. Det handlar om att tänka igenom vilken uppgift man har framför sig och vilka utmaningar det finns i just detta. Det finns ett antal saker som man bör tänka igenom och fatta beslut om.

Den första bedömning som man bör göra är vilket material det är som skall målas. Är materialet av en tillräckligt god kvalité eller behöver det bytas ut? Som ett exempel kan det anges ett trähus, där vissa plankor behöver bytas ut då de är murkna.

Det andra som man bör fundera på är vilken utrustning som behövs i form av stege eller sky-lift. Behöver detta hyras eller finns det tillgång till detta på annat håll?

Tredje valet blir att fatta ett beslut om färgval, där både alternativen för färgtyper ingår och vilken kulör som önskas. Många kan tycka att kulören är viktigast men det är nog tvärtom. Kvalitén och valet av färgtyp kommer att vara avgörande för hur länge målningen kommer att hålla. Det behöver inte vara särskilt kostsamt med själva färgen, men arbetet bakom kan vara en stor investering.

Slutligen bör man välja rätt pensel. Det är inte bara att ta vilken som helst då även penselvalet kommer att avgöra hur kvalitén på målningsarbetet blir. En dålig pensel kommer att vara båda arbetsam att använda, kan sprida färgen dåligt och även släppa icke önskvärda strån på målningsarbetet.

Tänk också på att täcka för och maskera ställen där du inte vill ha färg. Det är svårt att få bort icke önskvärd färg och detta är även ett onödigt arbete. Att tänka igenom och skapa rätt förutsättningar är A och O i ett lyckat måleriarbete. Har man rengjort, skrapat, maskerat och täckt kommer det att vara en fröjd att måla. Lyckan när man ser ett vackert hus med fin färg på de rätta ställena kan vara underbar.

Husmåleri är ett riktigt hantverk om man också har tänkt igenom val av olika färg till olika ställen som till exempel runt omkring dörrar och fönster men också under tak och takstolar.